เขียวพฤกษา 4 x 120 cm. หลังคาลอนคู่

หลังคาลอนคู่ ห้าห่วง เขียวพฤกษา ยกเลิกผลิต

ขนาด 0.4 x 50 x 120 cm.

น้ำหนัก 4.8 กก./แผ่น

2.20 แผ่น/ตรม.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ