คัลเลอร์ สกรู

คัลเลอร์สกรูยึดแผ่นหลังคาไตรลอน

ขนาด : 0.95 ชม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.): 1.2/กล่อง
บรรจุ: 100 ตัว/กล่อง
ปริมาณการใช้ : 1ตัว/แผ่นหลังคาจุด
(เฉพาะแผ่นหลังคาแถวบนสุดใช้ 2)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ