สกรู คลาส3

สกรูคลาส 3 สำหรับอาคารอินดัสเรียล

ขนาด : 110 มม.
น้ำหนัก : 2.20 กก./กล่อง
บรรจุ : 100 ตัว/กล่อง
ปริมาณการใช้:1ตัว/หลังคา1แผ่น
(เฉพาะแผ่นหลังคาแถวบนสุดใช้2ตัว/แผ่น)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ