ครอบปรับมุมลอนคู่

ครอบปรับมุมลอนคู่(ตัวบน-ตัวล่าง)

ขนาด:57X29cm.ตัวบน  น้ำหนัก(ก.ก.):2.00

ขนาด:57X29cm.ตัวล่าง น้ำหนัก(ก.ก.):2.00

ขนาด:ตัวบน/ตัวล่าง  2คู่/ความยาว1 

ปริมาณการใช์:ใช้ร่วมกันตัวบน-ตัวล่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ