ครอบตะเข้ลอนคู่

ครอบตะเข้ลอนคู่(ตัวบน-ตัวล่าง)

ขนาด:78X30cm.ตัวบน
น้ำหนัก(ก.ก.):3.0
HIPRIDGE
ขนาด:78X28cm.ตัวล่าง
น้ำหนัก(ก.ก.):2.70
ขนาด:ตัวบน/ตัวล่าง
ปริมาณการใช์:ใช้ร่วมกันตัวบน-ตัวล่าง
2คู่/ความยาว1

แบบฟอร์มติดต่อกลับ