ครอบชนฝาลอนคู่ ลอนคู่

ครอบชนฝาลอนคู่

ขนาด:50X20X10cm.ซ/ข
น้ำหนัก(ก.ก.):1.2
APRONFLANCE
ขนาด:78X28cm.ตัวล่าง
น้ำหนัก(ก.ก.):1.2
ปริมาณการใช์:2.2แผ่น/ความยาว1

แบบฟอร์มติดต่อกลับ