ไม้ปิดกันนก สีแดงฮอกกานี

ไม้ปิดกันนก ลายสักสีแดงมะฮอกกานี

ขนาด:0.80x15x300ซม.
น้ำหนัก(ก.ก.):3.50
ปริมาณการใช์:0.34

แบบฟอร์มติดต่อกลับ