ครอบสามทางวาย ลอนคู่

3 ทางวายครอบตกแต่ง3ทางY

ขนาด:42x47x16.50ซม.
น้ำหนัก(ก.ก.):1.60
ปริมาณการใช์:1แผ่น/จุด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ