ครอบสี่ทาง ปั่นหยา ลอนคู่

4 ทางปั้นหยาครอบตกแต่ง4ทางปั้นหยา

ขนาด:40x40X21ซม.
น้ำหนัก(ก.ก.):2.00
ปริมาณการใช์:1แผ่น/จุด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ