ครอบตกแต่ง 3 ทาง T ลอนคู่

ครอบตกแต่ง3ทางT

ขนาด:38x42x12ซม.
น้ำหนัก(ก.ก.):1.70
ปริมาณการใช์:1แผ่น/จุด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ