แผ่นปิดรอยต่อ

แผ่นปิดรอยต่อตราห้าห่วง ( Ha-HuangFlashingSheet)

ขนาด(ชม.):30.0x40.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.):0.3

฿412
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ