เขียวพฤกษา 4 x 150 cm. หลังคาลอนคู่

หลังคาลอนคู่ ห้าห่วง เขียวพฤกษา ยกเลิกผลิต

ขนาด 0.4 x 50 x 150 cm.

น้ำหนัก 6.0 กก./แผ่น

1.70 แผ่น/ตรม.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ